Eva Bergenlöv

Eva Bergenlöv är fil. dr och tidigare verksam vid historiska institutionen, Lunds universitet. Hennes forskning kretsar kring rättslig diskurs och praxis, synen på våld, barn, civilstånd och genus. Tidsperspektivet har ofta varit långt och sträcker sig i flera arbeten från 1500-talet och fram till nutid.

Bergenlöv disputerade 2004 på avhandlingen Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800.

Hon har också deltagit i ett forskningsprojekt kring framväxten av brottsofferdiskursen och då särskilt studerat brotten våldtäkt och barnamord. Projektet resulterade i boken Offer för brott, 2002.

I antologin Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria, 2005, bidrog hon med en artikel om synen på gifta kvinnor som dräpte sina barn kring sekelskiftet 1700.

Husbondevåld och en ogift moders dödliga våld mot sin dotter behandlas i »Föräldrar som beskyddare och förövare. Våld mot barn i det sena 1800-talets Sverige» i Våld. Representation och verklighet, 2006.

Böcker

Drabbade barn

Aga och barnmisshandel i Sverige från reformationen till nutid

Eva Bergenlöv

Ibland hör vi sägas att barnen förr i tiden fick oerhört mycket stryk och att en »god fostran» innebar att  Läs mer »

Offer för brott

Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid

Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg, Eva Österberg

Synen på brottslingar och oskyldigt drabbade i samband med incest, våldtäkt och barnamord har varierat under århundradena. På 1930-talet sågs  Läs mer »