Eva Hættner Aurelius

Eva Hættner Aurelius är  professor emerita i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning har bland annat handlat om kvinnors självbiografier under tidigmodern tid (Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1997), bland andra drottning Kristinas självbiografi. Hon har varit redaktör för första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria. I Guds namn (1993). Hon har också forskat om Birger Sjöbergs författarskap, främst Fridas bok och diktsamlingen Kriser och kransar.  Eva Hættner Aurelius är medlem av Vitterhetsakademien och Akademie der Wissenschaft zu Göttingen.

Webbsida: http://www.sol.lu.se/person/EvaHaettnerAurelius/

Böcker

Women’s language

An analysis of style and expression in letters before 1800

Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng, Jon Helgason (eds.)

”Overall, the book summarises an ambitious project that draws on corpora and stylistics to investigate the empirical validity of a  Läs mer »