Fay Lundh Nilsson

Fay Lundh Nilsson är fil. dr i ekonomisk historia och verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. Hon har nyligen varit engagerad i två forskningsprojekt som handlat om utvecklingen av yrkesutbildningen i Sverige och leder för närvarande

forskningsprojektet Lärande och kunskapsöverföring genom arbetskraftmigration som finansieras av Vetenskapsrådet. Hon har varit redaktör tillsammans med Anders Nilsson för antologin Två sidor av samma mynt? Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska

folkhögskolorna (2010).

Array

Böcker

Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

Lars Pettersson, Anders Nilsson, Peter Håkansson, Fay Lundh Nilsson

»De olika uppsatserna bygger på gedigen forskning, men de är ändå skrivna så att de är tillgängliga för annat än  Läs mer »