Henrik Oscarsson

Array

Böcker

Det röda hotet

De militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medbor

Ann-Marie Ekengren, Henrik Oscarsson

I decennierna kring 1950-talet, när framtidstron och optimismen i det svenska folkhemmet var som störst, pågick i bakgrunden ett kallt  Läs mer »