Johannes Siapkas

Johannes Siapkas är docent i antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet. Siapkas har i sin forskning främst intresserat sig för antikvetenskapens teorier, komparativ teori, antikvetenskapens historia och modernt bruk av antiken. Hans forskning är präglad av ett kritiskt perspektiv och den har ett särskilt fokus på hur teorier, ideologier, och vetenskapliga antaganden formar våra föreställningar om antiken och antikvetenskapen. Siapkas har en omfattande produktion av böcker, artiklar och recensioner, exempelvis Heterological Ethnicity (2003), G(l)ömda historier: Klassiska normer och antik kritik (2011, medredaktör), Displaying the Ideals of Antiquity (2014, medförfattare), Debating Archaeological Empiricism (2015, medredaktör).

Läs mer på johannes.siapkas.se

 

Fotograf: Lena Sjögren

Webbsida: http://independent.academia.edu/JohannesSiapkas

Böcker

Från Laokoon till Troja

Johannes Siapkas

[Boken] kommer med all säkerhet att användas framgångsrikt som kurslitteratur i antikämnet för att skapa underlag för metadisciplinära reflektioner. Det  Läs mer »

Från Olympia till Leonidas

Johannes Siapkas

I Från Olympia till Leonidas belyser Johannes Siapkas antikvetenskapens teoretiska huvudfåra under 1900-talet. Han inleder volym två i serien Antikvetenskapens  Läs mer »