Josefina Syssner

Josefina Syssner är kulturgeograf och verksam som forskare och lektor på Linköpings universitet. I sin forskning har Syssner i första hand intresserat sig för de politiska frågor, strategier och proces­ser som på ett eller annat sätt kan kopplas till en plats eller till ett rum. Hennes avhandling What Kind of Regionalism behandlade regionalism och regional mobilisering i norra Europa och utsågs till Årets avhandling av Linköpings universitets filosofiska fakultet. Syssner har anlitats som gästlärare på Rostocks Universitet och som gästföreläsare på bland annat European University Institute i Florens, på Universität Münster, University of Edinburgh och på University of Namibia. Josefina Syssner är föreståndare för Cen­trum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

Fotograf: Linus Lindgren

Webbsida: https://www.isv.liu.se/medarbetare-vid-isv/syssner-josefina/presentation?l=sv

Böcker

Världens bästa plats?

Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap

Josefina Syssner

Marknadsföringen av kommuner, regioner och besöksmål har blivit alltmer omfattande. Frågan om hur platser framstår har tillskrivits en allt större betydelse,  Läs mer »