Kristina Jennbert

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet.

Så här formulerar hon själv sitt val av forskningsområde:

Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven. Hur kan man med hjälp av materiell kultur och textfragment tolka människans historia och livsförutsättningar med långa tidsperspektiv, från stenåldern till nutid? Mitt multiperiodiska intresse med mentalitetshistoriska perspektiv präglar min forskning, mina kurser och föreläsningar och påverkar mitt liv och arbete. Mötet med studenter är en livsnerv och därför har jag seminarier och föreläsningar på de flesta kurser inom arkeologiämnet. De kan handla om stenålder, bronsålder, järnålder; teoretisk arkeologi, religionsarkeologi, mentalitetshistoria och etik. Under senare år har mitt intresse för arkeologi i Peru vuxit i samband med ett Linneaus Palme projekt i Lima.

Böcker

Animals and Humans

Recurrent symbiosis in archaeology and Old Norse religion

Kristina Jennbert

Animals have always been an important part of the human life-world, and they stand out as significant forces in the  Läs mer »

Hedendomen i historiens spegel

Bilder av det förkristna Norden

Catharina Raudvere, Anders Andrén, Kristina Jennbert (red.)

Bilden av det förgångna tolkas alltid genom de tankemönster samtiden tillhandahåller, och olika tider har därför skapat skiftande biler av  Läs mer »

Myter om det nordiska

- mellan romantik och politik

Catharina Raudvere, Anders Andrén, Kristina Jennbert (red.)

I dag associeras den förkristna nordiska mytologin ofta med politisk extremism; men samtidigt som vi ifrågasätter en bokhandel vid namn  Läs mer »

Old Norse religion in long-term perspectives

Origins, changes and interactions

Kristina Jennbert, Anders Andrén, Catharina Raudvere (red.)

Finns nu som e-bok! Fornnordisk religion studeras av arkeologer, historiker, religionshistoriker, konsthistoriker, litteraturvetare, ortnamnsforskare och forskare inom skandinavistik. För att  Läs mer »

Ordning mot kaos

studier av förkristen kosmologi

Anders Andrén, Kristina Jennbert, Catharina Raudvere (red.)

Världen var på många sätt en annan för 1000 år sedan, såväl i praktik som i tanke. Människan ansågs leva  Läs mer »

Plats och praxis

Studier av nordisk förkristen ritual

Kristina Jennbert, Anders Andrén, Catharina Raudvere (red.)

I det nordiska förkristna samhället spelade riterna en stor roll i det vardagliga livet. Utförandet var variationsrikt och mångsidigt, och  Läs mer »