Magnus Linnarsson

Magnus Linnarsson (f. 1977) är historiker vid Stockholms universitet med politisk historia som specialområde, med särskilt fokus på institutioner och organisationer över längre tid. Han disputerade vid Lunds universitet 2010 med avhandlingen Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, och redigerade 2014 antologin Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850.

Foto: Anders Ståhlberg

Böcker

Politiska rum

Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850

Magnus Linnarsson, Mats Hallenberg (red.)

Denna välskrivna bok är lättläst för målgrupperna studenter och lärare på universitetsnivå och för en historieintresserad allmänhet. Christer Olsson, BTJ  Läs mer »

Postgång på växlande villkor

Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

Magnus Linnarsson

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket  Läs mer »

Problemet med vinster

Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år

Magnus Linnarsson

”Linnarsson har presterat en ovanligt gedigen forskningsinsats och framställt en bok av stort allmänintresse.” BTJ nr 23, 2017 Privat eller  Läs mer »