Maija Runcis

Maija Runcis är docent i historia vid Södertörns högskola. Hennes forskning kretsar kring den svenska välfärdsstaten sett ur ett minoritetsperspektiv – utsatta individer, invandrare och barn.

Maija Runcis arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt om familjepolitik i forna Sovjet.

Böcker

Neither Fish nor Fowl

Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000

Maija Runcis, Bengt Sandin (red.)

Utbildningsradion etablerades och växte i betydelse under 1900-talet. Snart blev den en viktig arena för budskap som skulle främja framväxten  Läs mer »