Marita Flisbäck

Marita Flisbäck är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning berör frågor om arbetets mening, människors yrkes- och livsval, liksom hur meningsskapande inramas av frågor om social klass och genus. På senare år har analyserna utgått från ett existenssociologiskt perspektiv.

Fotograf: Mattias Bengtsson

Webbsida: http://socav.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xflima

Böcker

Farväl till arbetet

Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension

Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck, Anna Lund

Läs Merete Mazzarellas understreckare om boken! Intervjupersonernas svarsperspektiv ger intressanta bilder av hur en åldersgrupp passerar existentiellt, socialt och kulturellt  Läs mer »