Martin Åberg

Martin Åberg är docent i historia och verksam som universitetslektor vid Karlstads universitet. Hans publikationer inkluderar bland annat böckerna Samförståndets tid (1998) och Social capital and democratisation (2002, tillsammans med Mikael Sandberg).

Han är även medredaktör för antologierna Baltic cities (1997), Tvärvetenskap (2004) och Företagaren som kulturbärare (2007).

Array

Böcker

Swedish and German Liberalism

From Factions to Parties 1860–1920

Martin Åberg

Se svensk informationstext nederst på sidan. At the start of the twentieth century, political parties had the potential to focus  Läs mer »