Martin Tunefalk

Martin Tunefalk är fil. dr i historia och verksam som antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet i Stockholm. Han disputerade 2015 på avhandlingen Äreminnen: Personmedaljer och social status i Sverige, cirka 1650–1900, i vilken han problematiserar den moderna samhällsuppfattningens framväxt utifrån personhyllningar och förändrade föreställningar om social status.

Foto: Anders Ståhlberg

Böcker

Äreminnen

Personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650-1900

Martin Tunefalk

Tunefalk fångar på ett fint sätt den sociala ärans successiva förändring i övergången från förmodern till modern tid. Boken rekommenderas  Läs mer »