Mattias Bengtsson

Mattias Bengtsson är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. I hans forskning är klass- och existenssociologiska perspektiv framträdande. Forskningen berör särskilt frågor om arbetets och pensioneringens mening, arbetslivets individualisering, omvandlingen av svensk och europeisk arbetsmarknads- och välfärdspolitik, samt förutsättningar för fackligt samarbete i Europa.

Fotograf: Marita Flisbäck

Webbsida: http://socav.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xbmaty

Böcker

Farväl till arbetet

Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension

Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck, Anna Lund

Läs Merete Mazzarellas understreckare om boken! Intervjupersonernas svarsperspektiv ger intressanta bilder av hur en åldersgrupp passerar existentiellt, socialt och kulturellt  Läs mer »