Peter Gillgren

Peter Gillgren är en svensk konsthistoriker och innehavare av Anders Zorns professur i konstvetenskap vid Stockholms universitet. 1995 disputerade han i Uppsala på en mentalitetshistoriskt inspirerad avhandling om målade minnestavlor i Sverige från 1500- och 1600-talet. Sedan dess har det blivit många artiklar och några böcker om framför allt renässansens och barockens bildkonst.

Sedan 2013 är Peter Gillgren ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien. Han bor i Stockholm med sin familj, och utöver konst och litteratur är han mycket musikintresserad.

Fotograf: Maria Ihrsén

Webbsida: http://www.petergillgren.se/

Böcker

Siting Michelangelo

Spectatorship, Site Specificity and Soundscape

Peter Gillgren

”How Art Was Perceived and Experienced in the 16th and 17th Century” Se klipp med Peter Gillgren på SU:s hemsida.   Läs mer »