Peter Håkansson

Peter Håkansson är fil. dr i ekonomisk historia och verksam vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö högskola. Håkansson disputerade år 2011 på avhandlingen Ungdomsarbetslösheten – om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital. Hans forskningsintresse rör sig i gränslandet mellan civilsamhällets och utbildningssektorns betydelse, socialt kapital samt institutionell förändring. För närvarande arbetar Håkansson även med Folkbildningsrådets projekt om studieförbundens kulturprogram.

Fotograf: Dubravka Ida Gladin

 

Webbsida: http://forskning.mah.se/id/ac5632

Böcker

Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

Lars Pettersson, Anders Nilsson, Peter Håkansson, Fay Lundh Nilsson

»De olika uppsatserna bygger på gedigen forskning, men de är ändå skrivna så att de är tillgängliga för annat än  Läs mer »