Silwa Claesson

Silwa Claesson, professor emerita i pedagogik, har arbetat med hermeneutiska och fenomenologiska studier – huvudsakligen med ett fokus på relationen mellan pedagogiska teorier och lärares vardagliga klassrumsarbete.

English:

Silwa Claesson is Professor Emerita in Education, has conducted hermeneutical and phenomenological studies – mainly with a focus on the relationship between pedagogical theories and teachers’ everyday work in their classrooms.

Webbsida: https://idpp.gu.se/om-idpp/personal?userId=xclasi

Array

Böcker

Didactic classroom studies

A potential research direction

Christina Osbeck, Åke Ingerman, Silwa Claesson (red.)

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid Göteborgs universitet hur klassrummets händelser och möjligheter  Läs mer »