Tigran Haas

Tigran Haas är docent och lektor med fokus på samhällsplanering, stadsutformning och hållbar stadsgestaltning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Han är föreståndare för Center för framtida stadsrum (CFP) vid KTH, programansvarig för KTH:s magisterprogram i urbana studier och forskningsledare för projektet Urban form och mänskligt beteende. Haas har publicerat över femtio artiklar och åtta böcker, varav den senaste är In the posturban world: Innovative transformations in global city regions (2018) tillsammans med Hans Westlund.

Foto: Krister Olsson

 

Böcker

Samhällsbyggandet som mysterium

Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier

Jesper Meijling, Tigran Haas (red.)

Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin  Läs mer »

Urbanismer

Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Krister Olsson, Daniel Nilsson, Tigran Haas (red.)

Som helhet ger antologin många tillfällen till reflektion, och möjligheter att sätta in den egna erfarenheten av de senaste årens  Läs mer »