Ylva Sjöstrand

Ylva S. Sjöstrand är historiker, verksam vid Stockholms universitet. För sin avhandling Stadens sopor (Nordic Academic Press 2015) mottog hon det prestigefyllda Cliopriset 2015.

Juryns motivering löd: ”Ylva S. Sjöstrand tilldelas Cliopriset 2015 för sin välgjorda och mångsidiga studie av sopornas historia. Genom att fruktbart kombinera ekonomiska, ekologiska, tekniska och politiska aspekter av kvittblivning skildrar hon den moderna stadens förvandling utifrån nya infallsvinklar. Högaktuella samtida diskussioner om miljö, konsumtion och stadsplanering får härigenom en djupare historisk förankring.”

Under många år blandade Ylva S. Sjöstrand studier inom samhällskunskap och humaniora med arbeten inom hantverk, kultur och vård. När hon så småningom sökte forskarutbildningen valde hon ett ämne som kombinerade ett sedan länge stort intresse för miljöfrågor och lokal politik med studierna i historiska ämnen. Förutom ekonomisk historia läste Ylva upp till magisternivå i idéhistoria, vilket i hög grad också har påverkat hennes forskning.

Under 2015 kommer Ylva S. Sjöstrand att tillsammans med två andra ekonomhistoriker påbörja ett projekt som handlar om andrahandsmarknaden för textil. Ylvas förhoppning är att även inom andra forskningsprojekt kunna fortsätta studera människans förhållande till det hon har konsumerat och kulturen kring konsumtion och det materiella som en del av en större miljöfråga.

Webbsida: http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/fria-forskningsprojekt/ylva-s-sj%C3%B6strand-1.244216

Böcker

Stadens sopor

Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Ylva Sjöstrand

»Stadens sopor är en rik och nyanserad bok med många empiriska förtjänster. För att vara en doktorsavhandling erbjuder den påfallande  Läs mer »