Filmvetenskap

Beauty Box

Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige

Therése Andersson

280 kr

Making the invisible visible

Reclaiming women's agency in Swedish film

225 kr

Swedish Film

An Introduction and Reader

Mariah Larsson, Anders Marklund

Slut i lager

Välkommen hem Mr Swanson

Svenska emigranter och svenskhet på film

Ann-Kristin Wallengren

219 kr

Vill ni se en stjärna?

Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953

Eva Blomberg

229 kr