Genusvetenskap

Att konstruera en kvinna

Berättelser om normer, flickor och tanter

Karin Lövgren

219 kr

Beauty Box

Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige

Therése Andersson

280 kr

Den goda viljan

Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland

Catarina Lundström

229 kr

Dynastins kvinnor

Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal

Therese Nordlund Edvinsson

229 kr

Genusförbart

Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Katherine Hauptman, Kerstin Näversköld

219 kr

Kristen manlighet

Ideal och verklighet 1830-1940

Yvonne Maria Werner

209 kr

Kvinnor och våld

En mångtydig kulturhistoria

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg

Slut i lager

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980

Åsa Lundqvist

245 kr

Man blir pappa

Föräldraskap och maskulinitet i förändring

Charlotte Hagström

209 kr

Offer för brott

Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid

Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg, Eva Österberg

Slut i lager

Våp eller Nucka?

Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970

Lina Carls

249 kr

Vill ni se en stjärna?

Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953

Eva Blomberg

229 kr