Historia

Admiral Sir John Norris

and the British Expeditions to the Baltic Sea 1715–1727

David Denis Aldridge

Slut i lager

Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Homosocialitet, masku­linitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmanna­förbund 1918–1978

Martin Nykvist

250 kr

Allt mellan himmel och jord

Om Knut Lundmark, astronomin och den publika kunskapsbildningen

Johan Kärnfelt

Slut i lager

Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg

219 kr

Äreminnen

Personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650-1900

Martin Tunefalk

259 kr

Att bygga ett skolväsende

Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Johannes Westberg

269 kr

Att hasta mot undergången

Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830

Leif Runefelt

249 kr

Baltic Cities

Perspective on Urban and Regional Change in the Baltic Sea Area

Martin Peterson

209 kr

Bärande band

Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa ca 1000–1200

Lars Hermanson

229 kr

Barlast

Massor med historia

Mats Burström

219 kr

Bland ormar och drakar

Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane

Agneta Ney

249 kr

Bondetro och kyrkoro

Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige

Göran Malmstedt

249 kr

Ceremoniernas makt

Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

Malin Grundberg

239 kr

Den goda viljan

Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland

Catarina Lundström

229 kr

Den magiska spegeln

kvinnan och varan i pressens annonser 1870 - 1914

Leif Runefelt

259 kr