Sociologi

Att älska sitt jobb

Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Magdalena Petersson McIntyre

239 kr

Att samverka i kris

Att samverka i kris

Vanliga människor i ovanliga situationer

Den tillfälliga husmodern

Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960

Karin Carlsson

229 kr

Farväl till arbetet

Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension

Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck, Anna Lund

229 kr

Känslofyllda rum

Den mediala socialiteten – att titta och beröras

Anja Hirdman

219 kr

Periferi och centrum

Texter om marginalisering i förmodern tid

Hans-Roland Johnsson, Eva-Carin Gerö

229 kr

Reaching a State of Hope

Refugees, immigrants and the swedish welfare state, 1930–2000

Mikael Byström, Pär Frohnert

229 kr

Rethinking the Space for Religion

New Actors in Central and Southeast Europe on Religion, Authenticity and Belonging

Trine Stauning Willert, Krzysztof Stala, Catharina Raudvere

239 kr

Social Science in Context

Historical, Sociological and Global Perspectives

Per Wisselgren, Anna Larsson, Rickard Danell

239 kr

Social Transformations in Scandinavian Cities

Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability

239 kr