Beräkna textens omfång genom att räkna antal typrum, dvs. tecken inklusive skiljetecken och blanksteg i brödtext och noter. Det gör du enklast genom att använda verktygsmenyn (se under ”Räkna ord”) i MS Word. När du beräknar utrymme för olika delar så kom ihåg att inledning, litteratur, författarpresentation etc. tar ett antal tecken i anspråk. OBS också att man aktivt måste kryssa i rutan för att inkludera noter när man räknar tecken.

Även tabeller behandlas oftast som text i sättningen och dessa måste tas med i beräkningen av typrum (görs automatiskt i Word om tabellerna ligger bland övrig text). Om tabellerna är många till antalet eller stora/långa i formatet så vill vi ha information om detta: de är svårare att hantera och tar längre tid att sätta – ofta vill vi använda en sättare som är duktig på just detta.

När det gäller granskning av texten så ska alltid en korrekturläsning av inlagan göras innan tryck, men för det mesta så behöver texterna även en genomgång av stil, struktur och språklig konsekvens i en första bearbetning. Detta även om vi oftast får texter som har lästs av många: bokens redaktör, författarens kollegor, handledare etc. En förgranskning av stilnivå, ordval och disposition är ibland inte helt nödvändig men vi rekommenderar nästan alltid en sådan och den tas med i offerten om inget särskilt angetts av dig om det. I somliga fall är en språkgranskning nästan ett krav från förlaget – exempelvis om det är en bok på engelska skriven av svenskar.

Om din bok ska illustreras på något vis så beskriv hur och i vilken grad dvs. antal illustrationer enligt nedan.

Diagram kan levereras som utskrifter (skannas här) eller som digitala filer. Om de inte är specifikt framtagna bildfiler så konverterar och anpassar vi dina underlag efter behov. Vi behöver dock veta detta i förväg och hur komplicerade de är eftersom bearbetningen kräver speciella resurser och därför kostar lite mer än vanlig bildanpassning.

Detsamma gäller figurer i form av schematiska modeller, flödesscheman och liknande. De måste ofta ritas om eller anpassas för att bli bra i tryck. Har du kartor med i bildmaterialet så behöver de ofta tryckanpassas eller renritas.

Foton och andra illustrationer räknas som bilder och vi vill veta hur många sådana du vill ta med. Du levererar antingen färdiga, högupplösta digitala filer eller bra utskrifter som vi kan skanna. Samtliga bilder ska tryckanpassas och ibland optimeras tekniskt – därför behöver vi få förhandsinformation om dem.

OBS att du själv alltid ansvarar för upphovsrätten för bilder/illustrationer och kostnaderna för detta.

Om du har särskilda önskemål om övriga detaljer, exempelvis formgivning av eftersättsblad, eller nytillverkning av kartor eller vad det nu må vara så ta med det i ditt underlag.

Om du vill att manuset först ska läsas av en oberoende sakkunnig och på så vis få ett peer review-förfarande för boken så kan förlaget ordna det i samråd med dig. Processen måste planeras i ett så tidigt stadium som möjligt och ha breda tidsmarginaler.